Regulamin

1. Strony transakcji

Stroną dokonującą sprzedaży, zwaną dalej Sprzedawcą, produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.meblebiurowe-plan.pl jest Dział Sprzedaży Internetowej z siedzibą przy ul. Klonowej 17, 86-065 Łochowo, NIP 554-111-65-44, REGON 092972711.
Strona dokonującą zakupów, zwana dalej Nabywcą jest firma/instytucja. Sklep nie prowadzi sprzedaży osobom fizycznym, konsumentom nie prowadzącym działalności gospodarczej oraz niepełnoletnim.

2. Przedmioty transakcji

Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie i przedstawione na stronie internetowej www.meblebiurowe-plan.pl w chwili składania zamówienia.
Produkty są fabrycznie nowe, pochodzą bezpośrednio z magazynu producenta, są objęte gwarancją producenta, a podane specyfikacje (opisy) pochodzą z materiałów udostępnianych przez producenta.
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto - zawierają odpowiednią stawkę podatku VAT.

3. Zamówienia

Składanie zamówień odbywa się poprzez odpowiednie wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.meblebiurowe-plan.pl
Każde zamówienie złożone przez Nabywcę musi być potwierdzone drogą elektroniczną w ciągu 24 godzin.
Zamówienie jest anulowane w ciągu 5 dni roboczych w przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy kupującego.
Z chwilą potwierdzenia przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży między Nabywcą a Sprzedawcą.
Termin realizacji zamówienia liczony jest od chwili zaksięgowania wpłaty za zamówienie na konto bankowe .

4. Płatności

Należne płatności realizowane są przelewem przed dostawą towaru na wskazane przez Sprzedającego konto na podstawie faktury pro-forma.
Numer konta Sprzedającego; mBank  43 1140 2004 0000 3802 7674 4368
Faktura pro-forma zostaje wysłana Nabywcy pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

5. Termin realizacji

Czas realizacji zamówienia zależny jest od miejsca dostawy i możliwości spedycyjnych, dostępność oferowanych produktów w magazynach producenta jest natychmiastowa.
Termin dostawy wynosi ok. 10-15 dni roboczych, za wyjątkiem produktów, nietypowych (na indywidualne zamówienie) które posiadają wydłużony termin realizacji.
O dacie dostawy Nabywca jest powiadamiany ok. 2 dni przed dostawą.

6. Transport

Dostawy na terenie Polski realizowane są w dni robocze poprzez spedycję Producenta lub firmy zewnętrzne.
Za dostawę na terenie Polski nie pobieramy opłat - dotyczy zamówienie powyżej 2000 zł netto.
Koszt dostawy dla zamówień poniżej 2000 zł netto wynosi 150 zł netto.
Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.
Przy odbiorze towaru Nabywca ma obowiązek sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
Meble dostarczane są w paczkach do samodzielnego montażu. Wniesienie mebli nie jest objęte w ofercie.
Nabywca samodzielnie musi zorganizować wniesienie mebli z samochodu do budynku.

7. Gwarancja

Produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją producenta.

8. Reklamacje i zwroty

  1. Reklamacje należy składać pisemnie (najlepiej z dołączonym zdjęciem) na adres działu reklamacji Sklepu meblowego – Plan reklamacje@meblebiurowe-plan.pl    Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii faktury VAT. Internetowy Sklep meblowy - Plan zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta. Koszty spedycji w przypadku uznanych reklamacji ponosi Sklep meblowy - Plan.
  2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i przewoźnika lub wpisania stosownej adnotacji do listu przewozowego. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom działu sprzedaży www.meblebiurowe-plan.pl i obecnym przy dostawie kierowcy jako osobie odpowiedzialnej za transport.
    Brak protokołu szkodowego lub adnotacji  w liście przewozowym oznacza że dostarczony towar nie posiadał oznak uszkodzenia. W tym przypadku Klient traci prawo do reklamowania towaru, a odpowiedzialność Sklepu za tego rodzaju wady zostaje wyłączona.
  3. Zamówiony i dostarczony towar nie podlega wymianie i zwrotom.

9. Ochrona danych osobowych

Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez sklep Internetowy Sklep Meblowy w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (informowanie o nowościach i promocjach w sklepie).
Dane osobowe Klientów gromadzone poprzez formularz danych kontaktowych Klienta są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Internetowego Sklepu Meblowego korespondencji reklamowej pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zamówienia.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Internetowego Sklepu Meblowego ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.

10. Postanowienia końcowe

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
Zawartość Sklepu Internetowego www.meblebiurowe-plan.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego
W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl